Ja sa do të jenë pagat e deputetëve dhe ministrave pas vendosjes së koeficientit

Në mbledhjen e sotme të Qeverisë është vendosur që vlera monetare e koeficientit të pagave do të jetë 105 euro për vitin 2023, ndërsa 110 euro për vitin 2024.

Sipas kësaj, pagat e deputetëve dhe ministrave të Kosovës do të jenë 1722 euro.

Niveli i koeficientit për deputetët e ministrat është 16.4 dhe kur shumëzohet me vlerën monetare të koeficientit, që është caktuar të jetë 105 euro për këtë vit, i bie se ata do të paguhen 1722 euro në muaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *