Mblidhen disa institucione, kërkojnë shmangien e përdorimit të parave të gatshme, në veçanti 2 euroshen

Disa prej drejtuesve të institucioneve më të rëndësishme financiare, ekonomike dhe të sigurisë kanë zhvilluar takim ku temë qendrore ka qenë sistemi i pagesave dhe siguria dhe besueshmëria e parave.

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, në bashkërendim me Policinë e Kosovës, Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore të Kosovës, Njësinë e Inteligjencës Financiare, Inspektoratin e Tregut dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë kanë diskutuar për një plan të veprimit për rritjen e mbrojtjes financiare

“Në zbatim të këtij plani, parashihet edhe rishikimi i tarifës së depozitimit të monedhave në banka nga BQK, avancimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe sektorin financiar, si dhe promovimi i përdorimit të mënyrave elektronike të pagesave, si pjesë e fushatave të edukimit financiar”, thuhet në kumtesë, përcjell KlanKosova.tv.

Po ashtu qytetarët udhëzohen që të qytetarët të shmangin përdorimin e parave të gatshme (veçanërisht monedhën 2 euro) dhe të shfrytëzojnë sa më shumë kartelat bankare gjatë pagesave.

Rekomandohet që bizneset të furnizohen vetëm nga bankat me para të gatshme të cilat furnizohen nga ana e BQK-së, kurse mjetet e pranuara t`i nënshtrohen verifikimit para se të njëjtat të rivihen në qarkullim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *