Një hap larg tërheqjes së 30% të Trustit

Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, ka miratuar kalimin e propozimit për tërheqjen e 30 përqind të Trustit.

Pas këtij votimi, projektligji shkon për në Kuvend.

Ndryshimi i Ligjit për Fondet Pensionale të Kosovës duhet të marrë së paku shumicën e thjeshtë të votave të deputetëve, 61 vota, në mënyrë që të miratohet.

Ligji i miratuar nga Kuvendi nënshkruhet nga Kryetari i Kuvendit, në afat prej dhjetë ditë pune, nga dita e miratimit dhe pastaj i njëjti i dërgohet Presidentit të Republikës për shpallje.

Pas nënshkrimit të presidentit të vendit, ligji hyn në fuqi dhjetë ditë pas shpalljes së Gazetën Zyrtare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *