Kjo bankë e Kosovës jep një njoftim me rëndësi për klientët e saj

U njoftojmë se së fundmi janë shfaqur profile të cilat përdorin emrin dhe logon e Bankës Kombëtare Tregtare! Të njejtat profile kërkojnë nga ju të ndani informata të kartelave bankare. Ju lutemi të keni kujdes ndaj përpjekjeve të tilla për mashtrim.

BKT nuk ju kërkon asnjëherë ndarjen e informacioneve personale përmes internetit, prandaj ju lutemi që të mos ndani informacione të tilla përmes rrjeteve sociale.

Në rast se pranoni kërkesa të tilla, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Thirrjeve: 038 666 666.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *