Kosova me pagën më të ulët minimale në Evropë, ky është shteti që e ka më të lartën

Në kontinentin evropian, Kosova e ka pagën më të vogël minimale, ndërsa Luksemburgu i prin listës si shteti me pagën më të madhe minimale.

Paga minimale e një shteti përcaktohet me ligj dhe zbatohet për shumicën e punonjësve të atij shteti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *