Të martën ekzekutohen këto pagesa për këta qytetarë

Me datë 29 të çdo muaji do të ekzekutohen pagesat e ndihmave sociale dhe masat tjera të veçanta nga Pako e Ringjalljes Ekonomike. Meqenëse muaji shkurt ka vetēm 28 ditë.

Me datën 28 pritet të ekzekutohen pagesat për ndihma sociale dhe masa tjera të veçanta nga pako e ringjalljes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *